Tietosuoja Selvityksen

Iloitsemme kiinnostuksestanne verkkosivustoamme ja yritystämme kohtaan. Henkilökohtaisten tietojenne suojaaminen käsiteltäessä niitä kotisivullamme käyntinne johdosta on meille tärkeä asia. Tietonne suojataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (saks. DS-GVO), Saksan telemedialain (TMG) ja muiden tietosuojaoikeudellisten määräysten puitteissa. Seuraavassa löydätte informaatiota siitä, mitä tietoja kotisivulla käyntinne aikana tallennetaan ja miten niitä käytetään.

Huomioikaa, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi periaatteessa ilmetä turvallisuusaukkoja. Kaikenkattava suoja ulkopuolisten tietoihin käsiksi pääsyn estämiseksi ei ole toteutettavissa.

Vastuussa oleva taho

Tietosuojalakeihin liittyvissä kysymyksissä vastuussa oleva taho on Th. Geyer GmbH & Co KG. Mikäli Teillä on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai haluaisitte käyttää oikeuksianne tahi esittää vaatimuksia henkilökohtaisiin tietoihinne liittyen, olkaa hyvä ja kääntykää mielellään sähköpostitse tietosuojavaltuutettumme herra Matthias Krohen puoleen osoitteella datenschutzthgeyerde.

Tietojen käsittely

Tietosuojan kohteena ovat henkilökohtaiset tiedot. Näitä ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4. artiklan 1. kappaleen mukaan kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tähän ryhmään kuuluvat mm. annetut tiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, mahdollisesti myös käyttötiedot kuten IP-osoitteenne. Jokainen kotisivullamme käynti ja jokainen kotisivuiltamme löytyvän tiedoston noutaminen kirjataan palvelimen lokitiedostoihin. Tallentaminen palvelee sisäisiä järjestelmään liittyviä ja tilastollisia tarkoituksia. Seuraavat tiedot kirjataan:

  • Noudetun tiedoston nimi
  • Noutamisen päivämäärä ja kellonaika
  • Siirretty tietomäärä
  • Ilmoitus onnistuneesta noutamisesta
  • Verkkoselain
  • Kyselyn lähettäjän verkkoalue
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Käytetty IP-osoite
  • Avainsanat


Muita henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain, jos annatte kyseiset tiedot vapaaehtoisesti – esimerkiksi kyselyn puitteissa. Ilman suostumustanne tietojanne ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedusteluoikeus, oikaisu ja poistaminen

Te saatte pyynnöstä maksutta tietoa Teistä tallentamistamme henkilökohtaisista tiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta ja tietojen käsittelytarkoituksesta sekä oikeuden näiden tietojen oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen tai poistamiseen. Tietojen poistamisen esteinä saattavat olla laissa määrätyt säilytysajat.

Suostumus ja peruuttamisoikeus

Jos olette antanut suostumuksen tietojen käyttämiseen, voitte peruuttaa sen milloin tahansa. Sitä varten riittää yksinkertainen ilmoitus meille.

Vastustamisoikeus

Teillä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojenne sinänsä sallittua käsittelyä erityisen henkilökohtaisen tilanteen takia. Vastalauseen esittämiseen riittää meille annettu yksinkertainen ilmoitus, jossa perustelette vastalauseenne.

Valitusoikeus

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ollessanne sitä mieltä, että henkilökohtaisten tietojenne käsittely on ristiriidassa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Huomautuksia tietojensiirrosta USA:

Sivustollamme on muun muassa työkaluja Yhdysvalloissa sijaitsevilta yrityksiltä. Kun nämä työkalut ovat aktiivisia, hennkilötietosi voidaan välittää kyseisten yrityksien yhdysvaltalaisille palvelimille. Haluamme huomauttaa, että Yhdysvallat eivät ole turvallinen kolmas maa EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Yhdysvaltain yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä asianomaisena henlkilönä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Siksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. Salainen palvelu) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat tietosi Yhdysvaltain palvelimille seurantatarkoituksia varten. Emme voi vaikuttaa mitenkään näihin käsittelytoimintoihin.

Evästeet

Linkit muille verkkosivustoille

Meidän verkkosivustomme sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä tietosuojaselvitys ei ulotu muihin tarjoajiin asti. Meillä ei ole vaikutusta siihen, että niiden toiminnanharjoittajat noudattavat tietosuojamääräyksiä.

Analyysipalvelut

Verkkosivustomme käyttää Matomoa, joka on verkkoanalyysipalvelu. Matomo käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja. jotka tallentuvat tietokoneelle mahdollistaen näin verkkosivuston käytön analyysin.

Tätä tarkoitusta varten evästeen luomat käyttötiedot (sisältää lyhennetyn IP-osoitteen) siirretään palvelimellemme, johon ne tallennetaan käyttöanalyysia ja verkkosivuston optimointia varten. IP-osoite anonymisoidaan välittömästi tämän prosessin aikana, niin että verkkosivuston käyttäjä pysyy nimettömänä. Evästeen luomia tietoja verkkosivuston käytöstä ei välitetä kolmansille osapuolille.

Evästeiden käyttö voidaan estää verkkosivustolla ensimmäisellä vierailukerralla tehtyjen asetusten mukaisesti. Tästä johtuen verkkosivustomme kaikkia toimintoja ei ehkä tämän jälkeen pysty käyttämään täysimääräisesti.

Google AdWords -konversioseuranta

Käytämme Google AdWords -konversioseurantaa mainontatoimiemme menestyksen mittaamiseen. Kun tietyt tavoitteet on saavutettu verkkosivustollamme (konversiot) – kuten tilauksen tekeminen tai uutiskirjeemme tilaaminen – Google tallentaa tämän tavoitteen saavuttamisen. Google voi näin laskea saavutettujen tavoitteiden määrän. Lisäksi Google pystyy määrittämään aiemmin asetettujen evästeiden avulla, mitä mainoksia on napsautettu ja mitkä olivat siis ratkaisevia tavoitteen saavuttamiseksi. Google käsittelee näitä tietoja Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja ei kuitenkaan yhdistetä Google-tilisi henkilökohtaisiin tietoihin.

Rekisteröintitoiminto

Tarjoamme Teille sivullamme rekisteröitymismahdollisuuden. Tällaisen rekisteröinnin yhteydessä syötetyt tiedot – etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja salasana – kootaan ja tallennetaan yksinomaan tarjontamme käyttämistä varten. Sivullamme tapahtuvan rekisteröintinne yhteydessä tallennetaan lisäksi IP-osoitteenne sekä rekisteröitymisenne päivämäärä ja kellonaika.

Tämä toimii oman puolen varmistuksenamme tapauksessa, että kolmas osapuoli väärinkäyttää tietojanne ja rekisteröityy näillä tiedoilla sivullemme tietämättänne. Luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tällä tavoin kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei myöskään tapahdu.

Uutiskirje

Tarjoamme sivullamme Teille mahdollisuuden uutiskirjeemme tilaamiseen. Tällaisella uutiskirjeellä tiedotamme säännöllisin välein tarjouksistamme.

Voidaksenne vastaanottaa uutiskirjeemme tarvitsette voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Varmistamme antamanne sähköpostiosoitteen todetaksemme, että olette tosiaan annetun sähköpostiosoitteen omistaja tai että sen haltija on valtuuttanut uutiskirjeen vastaanoton. Ilmoittautuessanne uutiskirjeemme tilaajaksi tallennamme IP-osoitteenne sekä ilmoittautumisenne päivämäärän ja kellonajan. Tämä toimii varmistuksenamme siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli väärinkäyttää sähköpostiosoitettanne ja tilaa uutiskirjeemme tietämättänne. Emme kerää muita tietoja. Tällä tavoin kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeemme tilaamistarkoitukseen.

Käytämme uutiskirjeemme luomisessa Saksassa Freiburgissa sijaitsevan palveluntarjoaja Inxmail GmbH:n palveluja. Tilauksen yhteydessä saadut tiedot siirretään ja tallennetaan Inxmail GmbH:lle. Annettuja tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tilauksen jälkeen Inxmail lähettää teille sähköpostiviestin, jolla tilaus tulee vahvistaa.

Seuraavasta linkistä löytyvät tiedot Inxmailin tietosuojasta:
www.inxmail.de/datenschutz

Kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei tapahdu. Voitte milloin tahansa peruuttaa tämän uutiskirjeen tilauksen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät vahvistussähköpostista sekä kustakin yksittäisestä uutiskirjeestä.

Mahdollisuus yhteydenottoon

Tarjoamme Teille sivullamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse ja/tai yhteydenottolomakkeella. Tässä tapauksessa tallennamme käyttäjän antamat tiedot hänen yhteydenottonsa käsittelytarkoitukseen. Luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tällä tavoin kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei myöskään tapahdu.