Tietosuoja Selvityksen

Iloitsemme kiinnostuksestanne verkkosivustoamme ja yritystämme kohtaan. Henkilökohtaisten tietojenne suojaaminen käsiteltäessä niitä kotisivullamme käyntinne johdosta on meille tärkeä asia. Tietonne suojataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (saks. DS-GVO), Saksan telemedialain (TMG) ja muiden tietosuojaoikeudellisten määräysten puitteissa. Seuraavassa löydätte informaatiota siitä, mitä tietoja kotisivulla käyntinne aikana tallennetaan ja miten niitä käytetään.

Huomioikaa, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi periaatteessa ilmetä turvallisuusaukkoja. Kaikenkattava suoja ulkopuolisten tietoihin käsiksi pääsyn estämiseksi ei ole toteutettavissa.

Vastuussa oleva taho

Tietosuojalakeihin liittyvissä kysymyksissä vastuussa oleva taho on Th. Geyer GmbH & Co KG. Mikäli Teillä on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai haluaisitte käyttää oikeuksianne tahi esittää vaatimuksia henkilökohtaisiin tietoihinne liittyen, olkaa hyvä ja kääntykää mielellään sähköpostitse tietosuojavaltuutettumme herra Matthias Krohen puoleen osoitteella datenschutzthgeyerde.

Tietojen käsittely

Tietosuojan kohteena ovat henkilökohtaiset tiedot. Näitä ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4. artiklan 1. kappaleen mukaan kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tähän ryhmään kuuluvat mm. annetut tiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, mahdollisesti myös käyttötiedot kuten IP-osoitteenne. Jokainen kotisivullamme käynti ja jokainen kotisivuiltamme löytyvän tiedoston noutaminen kirjataan palvelimen lokitiedostoihin. Tallentaminen palvelee sisäisiä järjestelmään liittyviä ja tilastollisia tarkoituksia. Seuraavat tiedot kirjataan:

  • Noudetun tiedoston nimi
  • Noutamisen päivämäärä ja kellonaika
  • Siirretty tietomäärä
  • Ilmoitus onnistuneesta noutamisesta
  • Verkkoselain
  • Kyselyn lähettäjän verkkoalue
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Käytetty IP-osoite
  • Avainsanat


Muita henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain, jos annatte kyseiset tiedot vapaaehtoisesti – esimerkiksi kyselyn puitteissa. Ilman suostumustanne tietojanne ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedusteluoikeus, oikaisu ja poistaminen

Te saatte pyynnöstä maksutta tietoa Teistä tallentamistamme henkilökohtaisista tiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta ja tietojen käsittelytarkoituksesta sekä oikeuden näiden tietojen oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen tai poistamiseen. Tietojen poistamisen esteinä saattavat olla laissa määrätyt säilytysajat.

Suostumus ja peruuttamisoikeus

Jos olette antanut suostumuksen tietojen käyttämiseen, voitte peruuttaa sen milloin tahansa. Sitä varten riittää yksinkertainen ilmoitus meille.

Vastustamisoikeus

Teillä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojenne sinänsä sallittua käsittelyä erityisen henkilökohtaisen tilanteen takia. Vastalauseen esittämiseen riittää meille annettu yksinkertainen ilmoitus, jossa perustelette vastalauseenne.

Valitusoikeus

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ollessanne sitä mieltä, että henkilökohtaisten tietojenne käsittely on ristiriidassa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Niillä tarkoitetaan pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa käyttämällenne päätelaitteelle. Selaimenne hakee nämä tiedostot. Evästeiden käyttöönotto parantaa tämän verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä ja turvallisuutta. Tavanomaisissa selaimissa on tarjolla asetusvaihtoehto evästeiden käytön torjumiseksi. Neuvo: Ei voida taata, että voitte rajoituksitta päästä käsiksi kaikkiin tämän verkkosivuston toimintoihin, mikäli päätätte ottaa käyttöön vastaavat asetukset.

Linkit muille verkkosivustoille

Meidän verkkosivustomme sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä tietosuojaselvitys ei ulotu muihin tarjoajiin asti. Meillä ei ole vaikutusta siihen, että niiden toiminnanharjoittajat noudattavat tietosuojamääräyksiä.

Analyysipalvelut

Sivustomme käyttää Piwikiä, joka on niin kutsuttu verkkoanalyysipalvelu. Piwik hyödyntää niin sanottuja evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja. Niiden avulla pystytään analysoimaan verkkosivuston käyttöä. Evästeen keräämät käyttötiedot (kuten lyhennetty IP-osoitteesi) tallennetaan palvelimellemme myöhempää analysointia varten. Verkkosivustomme käytön ymmärtäminen auttaa meitä sivuston optimoinnissa. IP-osoitteet salataan välittömästi, jotta käyttäjät pysyvät nimettöminä. Evästeen kautta saatuja tietoja verkkosivuston käytöstä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa. Tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja.

Jos et hyväksy käyttöä koskevien tietojen tallentamista ja analysointia, voit estää tietojen tallennuksen ja käytön hiirellä napsauttamalla. Tällöin selaimeesi asennetaan niin sanottu tyhjä eväste ("opt-out cookie"), joka estää Piwikiä käsittelemästä käyttötietojasi. Huomaa: Evästeiden poiston yhteydessä myös tyhjä eväste poistetaan, ja se on asennettava uudelleen.

Kielto:

Rekisteröintitoiminto

Tarjoamme Teille sivullamme rekisteröitymismahdollisuuden. Tällaisen rekisteröinnin yhteydessä syötetyt tiedot – etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja salasana – kootaan ja tallennetaan yksinomaan tarjontamme käyttämistä varten. Sivullamme tapahtuvan rekisteröintinne yhteydessä tallennetaan lisäksi IP-osoitteenne sekä rekisteröitymisenne päivämäärä ja kellonaika.

Tämä toimii oman puolen varmistuksenamme tapauksessa, että kolmas osapuoli väärinkäyttää tietojanne ja rekisteröityy näillä tiedoilla sivullemme tietämättänne. Luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tällä tavoin kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei myöskään tapahdu.

Uutiskirje

Tarjoamme sivullamme Teille mahdollisuuden uutiskirjeemme tilaamiseen. Tällaisella uutiskirjeellä tiedotamme säännöllisin välein tarjouksistamme. Voidaksenne vastaanottaa uutiskirjeemme tarvitsette voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Varmistamme kirjoittamanne sähköpostiosoitteen siten todetaksemme, että olette tosiaan annetun sähköpostiosoitteen omistaja, tai onko sen haltija valtuutettu vastaanottamaan uutiskirjeen. Ilmoittautuessanne uutiskirjeemme tilaajaksi tallennamme Teidän IP-osoitteenne sekä ilmoittautumisenne päivämäärän ja kellonajan. Tämä toimii oman puolen varmistuksenamme tapauksessa, että kolmas osapuoli väärinkäyttää sähköpostiosoitettanne ja tilaa uutiskirjeemme tietämättänne. Muita tietoja meidän puoleltamme ei kerätä. Tällä tavoin kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeemme tilaamistarkoitukseen. Luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tällä tavoin kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei myöskään tapahdu. Voitte milloin tahansa peruuttaa tämän uutiskirjeen tilauksen. Tähän liittyvät yksityiskohdat löydätte vahvistussähköpostista sekä kustakin yksittäisestä uutiskirjeestä.

Mahdollisuus yhteydenottoon

Tarjoamme Teille sivullamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse ja/tai yhteydenottolomakkeella. Tässä tapauksessa tallennamme käyttäjän antamat tiedot hänen yhteydenottonsa käsittelytarkoitukseen. Luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tällä tavoin kerättyjen tietojen vertailua sellaisten tietojen kanssa, jotka on mahdollisesti kerätty sivumme muiden komponenttien kautta, ei myöskään tapahdu.