LABSOLUTE® CHEMSOLUTE® Katalog

Materiały zużywalne i odczynniki

Od ponad 125 lat i już w piątym rodzinnym pokoleniu fi rma Th. Geyer pomaga ludziom w zadaniach naukowych i badawczych jako partner oferujący rozwiązania laboratoryjne na drodze do przyszłości.

Mamy duży szacunek dla Twoich osiągnięć – i dlatego stale pracujemy...

Life Science Special 3/2019

Promocja ważna od 1. lipca do 30. września 2019

W tym wydaniu znajdziecie atrakcyjne oferty dotyczące mikrobiologii, genomice, proteomice, hodowli...

Labortops 3/2019

ważne do 30.09.2019

Świetna oferta promocyjna na wybrane produkty tylko do 30.09.2019

Przegląd aktualności

Aktualne i archiwum