CHEMSOLUTE® SORB

Uniwersalny środek wiążący oleje i substancje chemiczne

CHEMSOLUTE® Sorb jest innowacyjnym środkiem wiążącym chemicznie na bazie mineralnej/polimerowej, który może być stosowany dla wszystkich cieczy oprócz rtęci.

Wchłaniane chemikalia i oleje są bardzo szybko i skutecznie wiązane, co pozwala uniknąć narażenia ludzi i środowiska na ich działanie oraz zmniejsza zagrożenie pożarowe, również w przypadku cieczy o wysokim ciśnieniu pary wodnej.

CHEMSOLUTE® Sorb, dzięki drobnoziarnistej strukturze, nie jest pyłotwórczy i dlatego może być bez problemu stosowany wewnątrz pomieszczeń. Jako środek wiążący oleje zarejestrowany zgodnie z wytyczną Typu III R (MPA NRW 22 000 8388 10), nadaje się również idealnie do ciągów komunikacyjnych.

  • Bardzo wysoka zdolność wiązania
  • Prosty w dozowaniu
  • Nie jest pyłotwórczy
  • Neutralny dla skóry
  • Z funkcją tworzenia barier
  • Zmiana koloru wskazuje na kwasowość i zasadowość
  • Nasycenie widoczne na podstawie intensywności barwy