Tidtagning

från LABSOLUTE®

LABSOLUTE®-sortimentet erbjuder ett praktiskt urval av exakta kronometrar med funktionalitet anpassad till laboratoriesektorns krav.

Sortimentet omfattar allt från elektroniska timers med jumbodisplay med dubbel tidsvisning till enklare  grundutrustning med extra stora start-/stoppknapp. I sortimentet finns även mekanisk timers i panelformat.

Våra elektroniskt stoppur ger en exakt tidmätning ner till hundradelen av en sekund.

Tidtagarur från LABSOLUTE® i webbutiken