Mikrobiologi

Mikrobiologi

Allt för forskning med mikroorganismer

Inom mikrobiologi erbjuder Th. Geyer ett stort antal produkter för odling och analys av mikroorganismer.

Odlingsmedier

Vårt omfångsrika erbjudande av odlingsmedier omfattar dehydrerade odlingsmedier, prefabricerade medier, tillsatsämnen med mera.

Medietillverkning

För tillverkning av medier har vi ett omfattande utbud av förbrukningsmaterial och utrustning. Beakta även vårt sortiment med allmänna laboratoriematerial.

Provtagning

Allt du behöver för att samla in provmaterial: filter, tillbehör, centrifuger, provrör, laboratorieblandare, påsar med mera.

Inkubation

Th. Geyer erbjuder system för inkubation av aeroba och anaeroba mikroorganismer, inklusive inkubatorer, ugnar med mera.

Hygienkontroll

Th. Geyers omfångsrika portfölj omfattar övervakning av luftburna bakterier, rengörings- och desinfektionskontroll, dip slides och kontaktplattor.

Säkerhetsbänkar

Säkerhetsbänkar och skydd.