Proteomics

Proteomics

Proteiners struktur och funktion

Th. Geyers omfattande sortiment inom området för undersökning av proteiners strukturer och funktioner täcker så gott som alla applikationer.

Gelelektrofores

För gelelektrofores erbjuder Th. Geyer ett brett sortiment reagenser, diverse förbrukningsmaterial liksom elektrofores- och geldokumentationssystem.

Western Blotting

Vi kan leverera hela bandbredden av produkter för western blotting: buffertar, transfermembran, antikroppar, färgreagenser, blotting-system, imager med mera.

Immunologi

Vi erbjuder bland annat primära och sekundära antikroppar, konjugat, labeling-kits, ELISA-kits, mikroplattor och remsor, washer och reader för mikroplattor och spektrofotometrar.

Expression

Vår produktportfölj omfattar bland annat olika reagenser och expressionsvektorer.

Rening

Det breda sortimentet produkter för proteinrening omfattar reagenser, hartser, kolonner, dialysmembran med mera.

Detektering

För att kunna detektera proteiner erbjuder vi en rad geldokumentationssystem och reader för mikroplattor.