Cellbiologi

Cellbiologi

Odling och analysav celler

Inom området cellbiologi erbjuder Th. Geyer ett brett produktsortiment för odling och analys. Det omfattar bland annat serum, medier, reagenser, förbrukningsmaterial och utrustning för cellbiologiska tillämpningar.

Celler, serum och medier

Hos oss på Th. Geyer får du celler och kvalitativt högvärdiga animaliska och mänskliga serum, icke-animaliska celltillsatser liksom vanliga cellkulturmedier och specialmedier.

Reagenser

Th. Geyer erbjuder ett stort antal supplement och aminosyror, antibiotika och selektionsreagenser, transfektionsreagenser och mycket mer.

Förbrukningsmaterial

Allt du behöver för cellodling: cellodlingsflaskor och -plattor, även belagda, cellodlingsinserts, rollerflaskor, cellfabriker, petriskålar, reaktionskärl med mera.

Utrustning

Vi erbjuder många olika typer av utrustning som behövs inom cellbiologi. Det inkluderar bland annat CO2-inkubatorer, säkerhetsbänkar, mikroskop och kryobehållare.

Filtrering

Vår omfångsrika portfölj inom cellodlingsfiltrering omfattar sprutfilter, vakuumfiltrering, filtermembran, vakuumfiltreringsutrustning med mera.

Immunologi och signal transduktion

För din forskning erbjuder vi bland annat antikroppar, konjugat, labeling, ELISA-kits, assays, aktivatorer, inhibitorer, cytokiner och tillväxtfaktorer.