Impressarium

Udgiver

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 – 6
DE-71272 Renningen
Tyskland

Telefon: +49 7159 1637-0
Telefax: +49 7159 1637-710
E-mail: renningenthgeyerde

Direktører

Lutz-Alexander Geyer, Ralf Streicher, Oliver-Alexander Geyer, André Meise

Handelsregister
Byretten i Stuttgart HRA 254140

Momsnr.
DE 147510304 Skattenr. 70093/40018

Komplementar

Geyer Beteiligungs-GmbH, Renningen

Handelsregister
Byretten i Stuttgart HRB-Nr. 252035

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold

Indholdet på vores websider er udarbejdet med størst mulig omhu. Vi kan imidlertid ikke påtage os noget ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som udbyder af tjenesteydelser er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider iht. den generelle lovgivning. Som udbyder af tjenesteydelser er vi dog ikke forpligtede til at overvåge tilsendte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at efterforske omstændigheder, der kan tyde på ulovlig aktivitet. Heraf uberørt er forpligtelsen til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning. Et sådant ansvar er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor vi er blevet bekendt med en konkret lovovertrædelse. Hvis vi bliver gjort bekendt med sådanne lovovertrædelser, vil vi øjeblikkeligt fjerne det pågældende indhold.

Anvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for et sådant fremmed indhold. Ansvaret for indholdet på de sider, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller ejeren af de pågældende sider. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for linkets oprettelse blevet kontrolleret for mulige ulovligheder. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke blevet fundet ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol med de sider, der linkes til, er dog ikke rimelig uden konkret mistanke om en lovovertrædelse. Bliver vi gjort bekendt med lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indhold og værker på disse sider, som er udarbejdet af sideudbyderne, er beskyttet af tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdelse, distribution og udnyttelse af enhver slags ud over, hvad ophavsretten tillader, kræver den enkelte skribents eller ophavspersons skriftlige godkendelse. Download og kopiering af denne side er kun tilladt til privat brug, ikke til kommerciel brug. Hvis indholdet af disse sider ikke er udarbejdet af ejeren, respekteres tredjemands ophavsret. Det angives specielt, hvor indholdet er tredjemands ejendom. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig underrette os. Bliver vi bekendt med lovovertrædelser, vil vi øjeblikkeligt fjerne det pågældende indhold.