Företagsfakta

Utgivare

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 – 6
71272 Renningen
Tyskland

Telefon: +49 7159 1637-0
Telefax: +49 7159 1637-710
E-post: renningenthgeyerde

VD

Lutz-Alexander Geyer, Ralf Streicher, Oliver-Alexander Geyer, André Meise

Handelsregister
Laga domstol Stuttgart HRA 254140

USt.IdNr.
DE 147510304 St.Nr. 70093/40018

Komplementär

Geyer Beteiligungs-GmbH, Renningen

Handelsregister
Laga domstol Stuttgart HRB-Nr. 252035

Ansvarsbegränsning

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med stor omsorg. Vi kan dock inte ansvara för att allt innehåll är aktuellt, riktigt och fullständigt. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt allmänna lagar för eget innehåll på dessa sidor. Vi är som tjänsteleverantörer dock inte förpliktigade att övervaka överförd eller sparad extern information eller göra efterforskningar om omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Förpliktelser om att avlägsna eller göra oåtkomlig användningen av information påverkas enligt allmänna lagar inte av detta. Vi påtar oss dock först ansvar för sådant innehåll från och med den tidpunkt då konkreta brott mot gällande lagar kommer till vår kännedom. Om sådana lagbrott kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådant innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor som tillhör tredje part, vars innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte heller påta oss något ansvar för sådant främmande innehåll. För innehållet på länkade sidor ansvarar alltid operatören eller innehavaren av sidorna. Vid tidpunkten då länkarna till sidorna skapades kontrollerades de avseende lagbrott. Vid tidpunkten då länkarna skapades kunde inget olagligt material identifieras. En permanent innehållskontroll av de sidor som vi länkar till är dock inte skälig utan konkreta stöd för lagbrott. Om sådana lagbrott kommer till kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehåll och uppgifter på dessa sidor som skapats av sidooperatörer underkastas tysk upphovsrätt. Mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens ramar tillåts endast efter författarens skriftliga godkännande. Downloads och kopior av denna sida är endast avsedda för privat bruk och inte kommersiell användning. Till den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören beaktas upphovsrätterna från tredje part. Särskilt kännetecknas innehåll från tredje part som sådant. Om du ändå skulle uppmärksamma överträdelser av upphovsrätten ber vi dig informera oss om detta. Om sådana lagbrott kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådant innehåll.