André Meise förstärker ledningen

Byte från LLG till Th Geyer

André Meise är sedan den 14/1 2019 VD för Th. Geyer GmbH & Co. KG.

Han kommer att ansvara för områdena logistik förbrukningsmaterial och apparater, centrala inköp och produkthantering i företaget som grundades 1892.

André Meise var tidigare VD för Lab...

Oliver-Alexander Geyer ny VD

Den femte generationen hos Th. Geyer

Med start den 1/1 2019 är Oliver-Alexander Geyer VD för Th. Geyer GmbH & Co. KG.

400 pages, 2,600 laboratory consumables and chemicals, 1 catalogue: as a full-service provider, we...

Nyheter översikt

Aktuellt och arkiv

2016-07-19
LABSOLUTE® CHEMSOLUTE® katalog
2014-05-06
Katalog för förbrukningsartiklar och apparatur
2015-01-20
De nya Labortops finns nu tillgängliga