Oliver-Alexander Geyer ny VD

Den femte generationen hos Th. Geyer

Med start den 1/1 2019 är Oliver-Alexander Geyer VD för Th. Geyer GmbH & Co. KG.

Därmed är den femte generationen i familjen Geyer i den ledande positionen på företaget som grundades 1892. Han leder företaget tillsammans med Lutz-Alexander Geyer och Thomas Roth som satt sin prägel på Th. Geyer sedan 1986.

Efter att ha studerat företagsekonomi var Oliver-Alexander Geyer chef över försäljningen av laboratorieprodukter på Th. Geyer. I maj 2017 blev han medlem i styrelsen för Th. Geyer GmbH & Co. KG och ikläder sedan årets början nu rollen som VD.

Oliver-Alexander Geyer är samtidigt VD för det polska dotterbolaget Th. Geyer Polska Sp. Z o.o. tillsammans med Konrad Kopyra.