Veri koruma beyanı

İnternet sayfamıza ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Ana sayfamıza yaptığınız ziyaretler sırasında kişisel bilgilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. Bilgileriniz Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO), Telemedya Yasası (TMG) ve diğer veri koruma düzenlemelerinin yasal hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Müteakiben, ana sayfamızı ziyaretiniz sırasında bilgilerinizin nasıl kaydedildiği ve kullanıldığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İnternet ortamında yapılan veri aktarımında (ör. e-posta ile iletişim) güvenlik açığı meydana gelebileceğini unutmayın. Yabancıların erişimine karşı tam koruma mümkün değildir.

Sorumlu kişi

Veri koruma yasalarından Th. Geyer GmbH & Co KG sorumludur. Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgileriniz ile ilgili hak veya taleplerinizi kullanmak istiyorsanız, lütfen veri koruma görevlisi Mr. Matthias Krohe ile datenschutzthgeyerde adresinden e-posta ile iletişime geçin

Bilgilerin kullanılması

Veri koruma beyanının konusu kişisel bilgilerdir. Bu bilgiler DS-GVO par. 4, 1. bent uyarınca, tanımlanmış veya tanımlanmamış gerçek kişilere ait bilgilerdir. Bunlar, isim, posta adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgilerdir; ayrıca IP adresiniz gibi kullanım verileri de bu bilgilere dahildir. Ana sayfamıza yapılan her erişim ve ana sayfada depolanan her bir dosyanın sorgulanması, sunucunun günlük dosyalarına kaydedilir. Bu bilgiler dahili sistem ile ilgili ve istatistiksel amaçlarla kaydedilir. Kaydedilen bilgiler:

  • Sorgulanan dosyanın adı
  • Sorgulama tarihi ve saati
  • Aktarılan dosya miktarı
  • Başarılı sorgulama hakkında bilgilendirme
  • Web tarayıcısı
  • Talep edilen alan adı
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Kullanılan IP adresi
  • Aradığınız kelimeyi


Daha kapsamlı kişisel bilgiler sadece bu bilgiyi gönüllü olarak, örneğin bir talep bağlamında girdiğiniz takdirde, işlenecektir. Rızanız olmadan bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Erişim hakkı, düzeltme ve silme

Talebiniz üzerine, tarafımızdan saklanan kişisel bilgileriniz, menşeyi ve alıcıları, ayrıca bilgilerinizin işlenme amacı ile ilgili olarak, bu bilgilerin düzeltilmesi, işlenmesi veya silinmesi konusundaki haklarınız ile ilgili ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Bilgilerin silinmesi ile ilgili yasal olarak öngörülen saklama süreleri söz konusu olabilir.

Onay ve fesih hakkı

Bilgilerinizin kullanımı ile ilgili verdiğiniz onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize bildirim göndermeniz yeterlidir.

Geri çekme hakkı

Esas itibariyle bilgilerinizin işlenmesine onay verdiğiniz halde, özel bir durum nedeniyle her zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Bunun için bize, onayınızı geri çekme sebebini açıkladığınız bir bildirim göndermeniz yeterli olacaktır.

Şikayet hakkı

Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin veri koruma yönetmeliğine aykırı olduğu kanaatinde iseniz ilgili denetim kurumlarına şikayette bulunabilirsiniz.

Çerezler

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınız bu dosyalara erişir. Çerezlerin kullanımıyla, web sitesi daha kullanıcı dostu ve güvenli hale gelir. Popüler tarayıcılar, çerezlere izin vermeme tercihini sunar. Not: Uygun ayarları yaparak, bu web sitesinin tüm özelliklerine kısıtlama olmaksızın erişebilmenin hiçbir garantisi yoktur.

Diğer web sitelerine yönlendiren bağlantılar

İnternet sayfamız başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içermektedir. Bu veri koruma beyanı, diğer sağlayıcıları bağlamaz. Operatörlerinin veri koruma düzenlemelerine uyup uymamaları konusunda herhangi bir etkimiz yoktur.

Analiz hizmetleri

Web sitemiz, web analizi hizmeti olarak adlandýrýlan Piwik'i kullanýyor. Piwik, bilgisayarýnýzda depolanan ve web sitesinin kullanýmýný analiz etmemizi saðlayan metin dosyalarý olan “çerezleri” kullanýr. Çerez tarafýndan oluþturulan kullaným bilgileri (kýsaltýlmýþ IP adresiniz de dahil olmak üzere) bu amaçla sunucumuza aktarýlýr ve web sitemizin optimizasyonuna hizmet eden kullaným analizi amaçlarý için saklanýr. IP adresiniz bu iþlem sýrasýnda anýnda anonim hale getirilecek ve böylece siz kullanýcý olarak bizim için anonim kalacaksýnýz. Çerez tarafýndan, web sitesinin kullanýmý ile ilgili oluþturulan bilgileriniz üçüncü taraflarla paylaþýlmayacaktýr. Tarayýcýnýzda uygun ayarlarý seçerek çerez kullanýmýný engelleyebilirsiniz, ancak bu durumda bu web sitesinin tüm iþlevlerini tam kapsamýyla kullanamayabilirsiniz.

Ziyaretiniz ile ilgili verilerinizin depolanmasýný ve deðerlendirilmesini istemiyorsanýz, dilediðiniz zaman bir týkla ardýndan gelen depolama ve kullaným iþlemlerine itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, tarayýcýnýza bir devre-dýþý-býrakma-çerezi yerleþtirilir ve sonuç olarak Piwik herhangi bir oturum verisi toplayamaz. Dikkat: Çerezlerinizi silerseniz, bu durum, devre-dýþý-býrakma-çerezinin de silinmesine neden olur ve muhtemelen tarafýnýzdan yeniden etkinleþtirilmesi gerekir.

Ýtiraz:

Kayıt fonksiyonu

Sayfamızda kayıt olma olanağı mevcuttur. Bu kayıt sırasında girilen ad, soyadı, e-posta adresi ve şifre gibi bilgiler sadece tekliflerimizde kullanılmak üzere alınır ve saklanır. Sitemize kayıt olduğunuzda, IP adresiniz, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu, üçüncü kişilerin bilgilerinizi kötüye kullanarak bu bilgilerle sizin bilginiz dışında sitemize kayıt olması durumunda, bizim açımızdan bir güvenlik tedbiri olarak gereklidir. Üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz. Ayrıca, bu şekilde alınan bilgiler, muhtemelen sayfamızın diğer elemanları tarafından alınan bilgilerle birleştirilmez.

Bülten

Web sitemizde bülten abonesi olma fırsatını sunuyoruz. Bu bültenler aracılığıyla sizi düzenli aralıklarla tekliflerimizden haberdar ediyoruz. Bültenlerimizden yararlanmak için geçerli bir e-posta adresine ihtiyacınız var. Kaydettiniz e-posta adresinin gerçek sahibi olup olmadığınız veya sahibinin bülten almaya yetkili olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bültenlerimize abone olduğunuzda IP adresinizi ve kayıt tarihini ve saatini kaydediyoruz. Bu, üçüncü kişilerin e-posta adresinizi ele geçirmesi ve bilginiz dışında bültenlerimize abone olması durumunda, bizim açımızdan bir güvenlik tedbiri olarak gereklidir. Bunun dışında herhangi bir bilgi kaydetmiyoruz. Bu şekilde kaydettiğimiz bilgiler sadece bülten aboneliği için kullanılmaktadır. Üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz. Ayrıca, bu şekilde alınan bilgiler, muhtemelen sayfamızın diğer elemanları tarafından alınan bilgilerle birleştirilmez. Bülten aboneliğini her zaman iptal edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntıları onay e-postasında ve gönderdiğimiz her e-postada bulabilirsiniz.

İletişim

Web sitemizde bize e-posta ve/veya iletişim formu ile ulaşabilirsiniz. Bu durumda kullanıcı tarafından girilen bilgiler başvurunun işlenmesi amacıyla kaydedilir. Üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz. Ayrıca, bu şekilde alınan bilgiler, muhtemelen sayfamızın diğer elemanları tarafından alınan bilgilerle birleştirilmez.