Genomics

Genomics

Undersökning av gener och deras funktion

Inom området genomik ingår metoder och tekniker för rengöring, karakterisering och förändring av nukleinsyror. För detta erbjuder Th. Geyer ett stort antal produkter.

Nukleinsyrarening

Allt som behövs för rening av DNA, RNA eller plasmider, inklusive reagenser, kits, instrument och lösningar för dekontamination.

PCR

Th. Geyers sortiment omfattar både reagenser och enzymer, oligos och primer liksom förbrukningsmaterial, PCR-cykler och arbetsstationer med mera.

DNA-Elektrofores

Vi erbjuder både agaroser, prefabricerade geléer, samtliga reagenser, buffertar, markerare med mera samt elektroforeskammare, nätdelar, illuminatorer liksom annan utrustning och förbrukningsmaterial.

Transfektion

Th. Geyers sortiment omfattar bland annat transfektionsreagenser, elektroporationsbuffertar och elektroporatorer.

Kloning

Inom området kloning levererar Th. Geyer expressionsvektorer, cDNA-kloner, kompetenta celler och mycket mer.

Enzymer

För din forskning erbjuder vi både modifierande och andra enzymer.