Pumpe Finder

Information

Ange artikenummret på en CHEMSOLUTE®-kemikalie med en behållarstorlek på mer än 5 l, för att visa relevanta Bürkle-pumpar och tillhörande tillbehör.

Article no. Beskrivning Gänga elelr öppningstorlek Lämplig pump gängadförbindelse gängadaptor Antistatisk set
1136.5000 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
1136.9025 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1136.9050 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1138.9200 2-Propanol VLSI (min. 99.8 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1150.5000 Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
1150.9010 Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) 45 mm Inklusive På förfrågan 9.001 346
1150.9025 Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) 61 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
1157.5000 2-Propanol pure (min. 99.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
1157.9025 2-Propanol pure (min. 99.0 %) DIN 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
1166.9125 n-Pentane (min. 94.0 %) 2" Inklusive 6.236 800 och 9.001 134 annars 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1176.5000 Petroleum benzine puriss., Ph. Eur. (boiling range 40-60 °C) DIN 54 9.001 345 På förfrågan 9.001 346
1176.9025 Petroleum benzine puriss., Ph. Eur. (boiling range 40-60 °C) 2" + ¾" 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1180.5000 1,3-Propanediol for synthesis, pure (min. 99.7 %) 42 mm

På förfrågan

1182.5000 2-Propanol puriss., DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USP (min. 99.8 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
1182.9025 2-Propanol puriss., DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USP (min. 99.8 %) 2" + ¾" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1184.5000 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
1184.9025 2-Propanol Ph. Eur. (min. 99.9 %) 61 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
1186.9025 Petroleum benzine (Boiling range 80-110 °C) 2" + ¾" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1194.5000 Petroleum ether p. a., ISO (boiling range 40-60 °C) DIN 54 9.001 345 På förfrågan 9.001 346
1194.9025 Petroleum ether p. a., ISO (boiling range 40-60 °C) 2" + ¾" 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1195.9025 Petroleum benzine manufactured acc. DAB2010 (boiling range 40–65 °C) 2" + ¾" 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1199.5000 2-Propanol for disinfection (min. 70.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
1230.5000 Oxalic acid 0.05 mol/l (0.1 N) DIN 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
1376.9010 Sodium hydroxide solution technical grade 15% (14–16 %) 54 mm 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
1390.9010 Sodium hydroxide solution 32 % w/w p. a. (for Kjeldahl N determination) DIN 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
1390.9025 Sodium hydroxide solution 32 % w/w p. a. (for Kjeldahl N determination) DIN 61 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
1391.9025 Sodium hydroxide 25 % w/w p. a. DIN 61 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
1411.5000 Methanol technical grade (min. 99.5 %) DIN 45 Inklusive På förfrågan Jordning
1415.5000 1-Methyl-2-pyrrolidone VLSI (min. 99.8 %) 45 mm

På förfrågan

1437.9025 Methanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) DIN 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
1462.9025 Methanol puriss., Ph. Eur., DAB (min. 99.7 %) DIN 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
1480.9025 Mixture methanol/water 50 : 50 (% w/w) 48 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
1483.5000 2-Methyltetrahydrofuran for synthesis, pure (min. 99.9 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
1657.5000 38 mm

På förfrågan

6.273 770 Inte nödvändigt
1929.9025 n-Hexane p. a., ACS, Ph. Eur. (min. 99.0 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
1948.9025 n-Heptane p. a. (min. 99.0 %) 2" 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1966.9200 Heptane technical grade (min. 28.0 % W/W) 2" 9.001 345 Inte nödvändigt 9.001 346
1975.5011 n-Hexane p. a. , ACS, Ph. Eur. (min. 95.0 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2134.5000 Formaldehyde solution 4 % phosphatebuffered (stab.) DIN 45 4.661 803 På förfrågan Inte nödvändigt
2135.5000 Formaldehyde solution 4 % phosphate buffered (stab.) DIN 45 4.661 803 På förfrågan Inte nödvändigt
2135.9010 Formaldehyde solution 4 % phosphate buffered (stab.) DIN 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
2137.9025 Formaldehyde solution p. a., ACS, ISO (min. 37.0 % W/W (stab.)) DIN 61 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
2202.9010 Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) 45 mm Inklusive På förfrågan 9.001 346
2202.9200 Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) 2" + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2202.9025 Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) 61 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2202.5000 Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2203.5000 Ethanol 80 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 79.0 %) 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2206.9010 Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2206.9025 Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2206.6025 Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) 57 Balg Inklusive 6.273 769 9.001 346
2206.5000 Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2207.5000 Ethanol 70 % V/V (min. 69.0 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2209.9010 Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) RD 45 Inklusive På förfrågan 9.001 346
2209.9200 Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) 2" + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2209.9025 Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) DIN 60 Inklusive 7.652 194 9.001 346
2209.5000 Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) RD 45 Inklusive På förfrågan Jordning
2211.9010 Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) RD 45 Inklusive På förfrågan 9.001 346
2211.9025 Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) DIN 60 Inklusive 7.652 194 9.001 346
2211.5000 Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) RD 45 Inklusive På förfrågan Jordning
2212.9010 Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2212.9200 Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) 2 " + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2212.9025 Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2212.6025 WBK Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) 57 Balg Inklusive 0600-2017 9.001 346
2212.5000 Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) DIN 45 Inklusive På förfrågan Jordning
2235.9200 Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA andBitrex® (min. 99.8 %) 2" + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2236.6010 WBK 45 mm Balg Inklusive På förfrågan 9.001 346
2246.5000 Ethanol absolute p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.9 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2246.9025 Ethanol absolute p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.9 %) 48 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2248.5000 Ethanol 96 % denatured with petroleum ether DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2262.5000 Ethanol VLSI (min. 99.9 %) 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2273.5000 Ethanol absolute puriss., BP, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2273.9025 Ethanol absolute puriss., BP, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) 48 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2282.9025 Ethylene glycol p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) DIN 61 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
2286.5000 Ethanol puriss., Ph. Eur., USP (95.1 - 96.9 % V/V) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2286.9025 Ethanol puriss., Ph. Eur., USP (95.1 - 96.9 % V/V) 48 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2289.9025 Acetic acid (glacial) p. a., Ph. Eur., BP (min. 99.0 %) 58 mm 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
2314.5000 1,3-Dioxolane for synthesis, pure (min. 99.9 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2351.5000 Diisopropyl ether p. a. (min. 98.5 %, stabilized with BHT) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2362.5000 Diethyl ether p. a., Ph. Eur. (min. 99.5 %, stabilized with BHT) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2371.9025 Dichloromethane p. a., ACS, ISO (min. 99.8 %, stabilized with amylene) 2" 4.661 803 Inte nödvändigt Inte nödvändigt
2475.9025 Chloroform p. a., ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %, stabilized with amylene) 2" 4.661 803 Inte nödvändigt Inte nödvändigt
2497.5000 Cyclopentyl methyl ether for synthesis, pure (min. 99.9 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2544.5000 Boric acid 2 % without indicator 38 mm 4.661 803 6.273 770 Inte nödvändigt
2545.5000 Boric acid 4 % without indicator 38 mm 4.661 803 6.273 770 Inte nödvändigt
2557.5000 Boric acid 1 % with indicator DIN 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
2581.5000 tert.-Butyl methyl ether puriss. (min. 99.0 %) 50 mm Inklusive På förfrågan 9.001 346
2614.5000 Acetone puriss. (min. 99.0 %) DIN 45 Inklusive På förfrågan Jordning
2614.9025 Acetone puriss. (min. 99.0 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2628.9200 Acetone pure (min. 99.5 %) 2 " + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2630.5000 Mixture acetone/hydrochloric acid 4 % 95 : 5 DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2647.5000 Acetone puriss., EP, BP (min. 99.5 %) 36 mm Inklusive På förfrågan 9.001 346
2647.9025 Acetone puriss., EP, BP (min. 99.5 %) 58 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2649.9200 Acetonitrile p. a. (min. 99.8 %) 2 " + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2654.5000 Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) 45 mm Inklusive På förfrågan Jordning
2654.5010 Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) 36 mm Inklusive På förfrågan 9.001 346
2654.9025 Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) 58 mm Inklusive 7.652 194 9.001 346
2659.5000 Acetone pure, technical grade (min. 99.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
2659.9025 Acetone pure, technical grade (min. 99.0 %) DIN 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
2672.9025 Ammonia solution 25 % p. a., ISO, Ph. Eur. (250 g NH₃/kg) DIN 61 Inklusive 7.652 194 Inte nödvändigt
2680.9200 Acetone p. a. (min. 99.8 %) 2 " + 3/4" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
2682.5000 Acetone p. a. (min. 99.5 %) DIN 45 Inklusive På förfrågan Jordning
2682.9025 Acetone p. a. (min. 99.5 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
320.5000 Xylene substitute, odourless (for histology) DIN 50 Inklusive På förfrågan 9.001 346
326.5000 Xylene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (mixture of isomers, min. 99.0 %) DIN 51 Inklusive 6.226 314 9.001 346
326.9025 Xylene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (mixture of isomers, min. 99.0 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
371.5000 Xylene technical grade (min. 98.5 %) 42 mm Inklusive På förfrågan Jordning
449.1000 S60x6 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
480.5000 Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) No. 45 Inklusive Inte nödvändigt Inte nödvändigt
480.9010 Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) No. 45 Inklusive Inte nödvändigt Inte nödvändigt
480.9020 Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) No. 61 Inklusive Inte nödvändigt Inte nödvändigt
738.9025 tri-Sodium citrate solution No. 61

På förfrågan

Inte nödvändigt Inte nödvändigt
752.8025 Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) DIN 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
752.9025 Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) 2" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
752.9200 Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) 2" + ¾" Inklusive Inte nödvändigt 9.001 346
859.5000 36 mm 4.661 803 På förfrågan Inte nödvändigt
859.9025 58 mm 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
867.9025 Sulfuric acid p. a. (min. 95.0 %) 65 mm 4.661 803 På förfrågan Inte nödvändigt
869.9010 Hydrochloric acid technical grade (14.0–16.0%) No. 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
874.5000 Sulfuric acid puriss., FCC (min. 95.0 %) DIN 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
874.9025 Sulfuric acid puriss., FCC (min. 95.0 %) DIN 61 4.661 803 7.652 194 Inte nödvändigt
889.9010 Hydrochloric acid technical grade (30.0-33.0%) No. 51 4.661 803 6.226 314 Inte nödvändigt
DG10185.5000 Inklusive Inte nödvändigt Inte nödvändigt
DG1250.9008 No. 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
DG1250.9010 No. 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346
DG1250.9095 No. 61 Inklusive 7.652 194 9.001 346